పాఠ్యాంశాలు

గ్రూప్ I

  మొదటి సంవత్సరము రెండవ సంవత్సరము మూడవ సంవత్సరము
Chanting Omkar    
స్తోత్రములు ఓంకారం యా కుందేందు శాంతాకారం
గురుబ్రహ్మ కైలాసరాణా పూర్వం రామ
వక్రతుండ ఓం సర్వమంగళ మనోజవం
  నమస్తేస్తు మహామాయే వేదానుద్ధరతే
  సుప్రభాతము వందే దేవం ఉమాపతిం
  అష్టోత్రం 1-27 అష్టోత్రం 28-54
ప్రార్థనలు కరాగ్రే కరచరణ గాయత్రి
హరిర్దాతా ఓం సర్వే వై  
త్వమేవ మాతా    
అసతోమా    
ఓం సహనావవతు    
భజనలు జయగురు ఓంకారా ఓం తత్సత్ హే శివ శంకర
కృష్ణం వందే జై జై రాం గోవింద హరే
రాధా రాధా శైల గిరీశ్వర శివ శంభో
జై దుర్గా లక్ష్మీ ఓం నమో భగవతే ఓం శ్రీరామ్
గోపాల గోపాలా మహా గణపతే గోవింద కృష్ణ విఠలే
అలఖ్ నిరంజన    
శ్రీ సత్యసాయి పద్య సూక్తులు శ్రీ సత్యసాయి పద్య సూక్తులు శ్రీ సత్యసాయి పద్య సూక్తులు
కథలు
 • పిల్లల కధలు ప్రధమ భాగముు
 • కథల ద్వారా మత సమైక్యత
 • చిన్న కథ
 • భగవాన్ బాబావారి బాల్యము
 • రామాయణము
ఆరోగ్యము & పారిశుధ్యము యోగ యోగ యోగ
జపము ఓం శ్రీ సాయిరాం ఓం శ్రీ సాయిరాం ఓం శ్రీ సాయిరాం
మౌన ప్రక్రియ మౌన ప్రక్రియ రూప ధ్యానము రూప ధ్యానము
Other Religions ప్రపంచములోని ప్రధాన మతములు – హిందూ, ఇస్లాం, క్రిష్టియను, బౌద్ధ, జొరాస్ట్రియన్
పండగలు - ప్రాముఖ్యత
 • గురుపూర్ణిమ
 • దీపావళి, క్రిష్టమస్
 • ఖోర్దద్సల్, దసరా
 • గణేష్ చతుర్థి
 • ఈద్
 • భగవాన్ బాబా వారి జయంతి
 • నూతన సంవత్సరము
ఇతర పాఠాలు
 • వేదములు
 • పంచభూతములు
 • కర్తవ్యము, భక్తి, క్రమశిక్షణ
 • (C.O.D)
 • రోల్ ప్లే, క్విజ్, Attitude Testing
 • జాతీయ చిహ్నాలు
 • అనుభవపూర్వక అభ్యాసం - మైండ్ మ్యాపింగ్, వెబ్ చార్టింగ్
వేదములు: గణపతి ప్రార్థన, శివోపాసన మంత్రం, నారాయణోపనిషత్, క్షమాప్రార్థన