வகுப்பு 23 – பகிர்தலும் அக்கரை கொள்ளுதலும்

வகுப்பு 23 – பகிர்தலும் அக்கரை கொள்ளுதலும்
கதை : பல்லி தரும் படிப்பினை

இது ஒரு உண்மைக்கதை, ஜப்பானின் நடைபெற்றது. ஒரு வீட்டைப் புதுப்பிக்கும் போது வீட்டின் உரிமையாளர் சுவற்றை இடித்தார். பொதுவாக ஜப்பானிய மரத்தாலான வீடுகளில் இரண்டு சுவற்றுக்கிடையில் இடைவெளி இருக்கும்.

சுவற்றை கீழே இழுத்து தள்ளியபோது ஒரு பல்லி சுவற்றுடன் ஒட்டிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டார். வெளிப்புறமிருந்து அடித்த ஒரு ஆணி அதன் ஒரு காலில் அறையப்பட்டு அது நகர முடியாமல் இருந்தது

இதைப் பார்த்து இரக்கப்பட்ட அவர், அதே சமயம் இதைப்பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமானார். அந்த ஆணி, ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னால் வீடு கட்டப்பட்ட போது அடிக்கப்பட்டது என்று கண்டுபிடித்தார்.

ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் ஆறு வருடங்களாக ஒரு இருட்டான இடத்தில், நகரமுடியாத நிலையில் ஒரு ஆபத்தான நிலையில் அது இருந்திருக்கிறது.

இது நடக்கக் கூடியதல்லவே. ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாத நிலையில் அந்த பல்லி எவ்வாறு ஆறு வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறது!

எனவே அவர் வேலையை நிறுத்திவிட்டு, பல்லியை கவனிக்க ஆரம்பித்தார். அது என்ன செய்கிறது, எதைச் சாப்பிடுகிறது, எவ்வாறு சாப்பிடுகிறது என்று கவனித்தார்.

விரைவில் மற்றொரு பல்லி ஆணியால் அரையப்பட்ட தன் நண்பனுக்கு வாயில் உணவுடன் அங்கு தோன்றியது. ஆறு வருடங்களாக அது உணவு அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

ஆறு நீண்ட வருடங்களாக சலிப்பின்றி தன் நண்பன் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த செயலைச் செய்துக் கொண்டிருக்கிறது.

கற்பனை செய்து பாருங்கள், ஒரு சிறிய பிராணி, அற்புதமான அறிவு படைத்த எந்த ஒரு மனிதனும் செய்யாத செயலைச் செய்திருக்கிறது!

பாடல்

அக்கரை கொள்ள உண்டு ஆயிரம் வழிகள்
அல்லலுறும் மானிடர்க்கு தேவை உன் சேவை
பகிரலாம் உன் விருந்தை, அளிக்கலாம் உன் விளையாட்டு பொருட்களை
பகிரலாம் உன் அன்பை, ஆனந்தத்தை
எளிதாய் செய்யலாம் ஒரு மாற்றத்தை
பகிர்வும், அக்கறையும் கடினமேயல்ல
பகிர்வதும் பிறர்க்கு நீயே அது
எதிர் வருவதும் மீண்டும் உனக்கே
அன்பான ஓர் புன்னகை, நட்பு வார்த்தை
அது கேட்போர் மனதில் விரட்டிடும் தனிமையை
உலகை நல்லதோர் இடமாய் மாற்றுவாய்
உதட்டினில் புன்னகை முகங்களில் மிளிர
முடிவிலா அன்பு வட்டம் துவக்குவாய்
பகிர்வும், அக்கறையும் கடினமேயல்ல
பகிர்வதும் பிறர்க்கு நீயே அது
எதிர் வருவதும் மீண்டும் உனக்கே
பகிர்வும், அக்கறையும் கடினமேயல்ல
உன்னிடமுள்ளதை கொடுத்து உதவும்போது
உனக்கே வருகிறது மீண்டும் அந்த அன்பு